Hello all

Discussion in 'Smalltalk' started by Khanh Hitech, Nov 5, 2020.

 1. Khanh Hitech

  Khanh Hitech New Member

  Xi chào mọi người! Em đến từ Việt Nam
  Định cư tại Hòn Ngọc Viễn Đông - Đà Nẵng
  Làm việc tại: Danang Hitech
   
 2. Th0m

  Th0m ISPConfig Developer Staff Member ISPConfig Developer

  Please only use english on the forum :)
   
  Khanh Hitech likes this.
 3. Khanh Hitech

  Khanh Hitech New Member

  Okey men:p
  I'm so sorry to all that I used my national language. Hope for sympathy from everyone! :)
   
 4. Th0m

  Th0m ISPConfig Developer Staff Member ISPConfig Developer

  No problem. Most of us just don't understand it :)
   

Share This Page