backup

 1. Nyx_
 2. deividmen
 3. TonyG
 4. Robetus
 5. Dogbreath
 6. Teshn
 7. David "Fires" Stein
 8. Stelios
 9. Stelios
 10. thisiszeev
 11. Costas GIAKAMOZIS
 12. adam314315
 13. pzajda
 14. Mateus Magen
 15. chico11mbit
 16. pvanthony
 17. pkic
 18. Robetus
 19. Posix UK
 20. pyte