rewrite

 1. topogigio
 2. Haringstad
 3. Emsanator
 4. senormedia
 5. anark10n
 6. Efraim Alexander
 7. bobbymagoo
 8. kyferez
 9. Taleman
 10. RicochetPeter
 11. bch